Vi på Tandläkaren på Kilsgatan är kvalitetssäkrad via Fokus och vi jobbar ständigt med att bibehålla högsta kvalitet.
Tandläkaren utför regelbundna kontroller av all vård som planeras och utförs på kliniken. Dessutom har vi på Tandläkaren på Kilsgatan ett noggrant och aktivt löpande kvalitetsarbete när det gäller utrustning, material, miljö, hygien och sterilitet.
Alla produkter som används och införskaffas via våra svenska leverantörer har full spårbarhet och en tydlig innehållsförtäckning, samt CE- märkning. Även steriliseringen är helt och håller spårbar och görs under ett program som kontrollerar hantering, datum för sterilisering, vem som utfört steriliseringen, temperatur, fukt etc.


Varmt välkomna!

Tandläkare och ägaren till Tandläkaren på Kilsgatan Ahmad Nasir A.